Программын тухай

Нарийвчилсан аналитик хэрэгслүүд

<p>Бүх дамжуулж буй өгөгдөл нь тодорхой, автоматаар бодит цаг хугацааны мэдээлэл, графикийн дагуу цуглуулдаг. Эсвэл дахин тоглуулах явцын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх замаар өөрийн мэдээллийг авч болно. Оюутны ур чадвар, нарийвчилсан тооцооллоор радарын диаграмыг үзэх боломж бололцоог харуулна.</p>


Дэлгэрэнгүй
Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбоо

www.buildersasso.mn
Бригад бүртгэл мэдээллийн сан

www.brigad.buildersasso.mn

Шинж чанарууд

Бодит цагийн хяналт

Бодит хугацаанд нэг эсвэл олон оролцогчдын дамжуулалтыг хянах

Гэрчилгээ

Өөрийнхөө гэрчилгээг гаргаж, хамгийн сайн тест авсан оюутнуудад тэмдэг өгөх.

Уян хатан туршилтын констракто

суултын дарааллыг тохируулах, yout test-д зөвлөмж, тайлбар нэмэх

Уян хатан үнэлгээний систем

Тестийнхээ үнэлгээг тогтоож, асуулт бүрт жин тавьж, хатуу эсвэл хатуу биш горимыг сонгоорой

цахим сургалтын хөтөлбөр болон агуулгууд

  • Шат вандан дээр ажиллах үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаа

  • Үйлдвэрлэлийн дадлагжуулагч багшийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтын үндсэн ойлголт

  • Гар болон цахилгаан багажтай ажиллах үеийн хөдөлмөрийн ауюлгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаа

  • Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ

  • Дээвэр болон өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа


  • Газар, шороо болон суурийн ажлын аюулгүй байдал эрүүл ахуй

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон инженер техникийн ажилтны эрх үүрэг

  • Ажлын хувцас болон бие хамгаалах хэрэгсэл, анхан шатны тусламж

  • Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

  • Эрсдэлийн үнэлгээ


Холбоо барих

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо
Peace Tower -ийн 11 давхар 1109 тоот
Утас: 11-318685, 11-314516
И-мэйл: mongolian.builders.federation@gmail.com
Вэб: http://buildersasso.mn/