Төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?

<p><strong>&ldquo;Шинээр бүртгүүлэх&rdquo;</strong> хэсэгт дарж та өөрийн мэдээллээ бүрэн бөглөж <strong>&rdquo;Бүртгэх&rdquo;</strong> товч даран бүртгүүлсэний дараа ............. дансанд цахим сургалтын төлбөрийг тушааснаар таны сургалтыг үзэх эрх нээгдэх юм.</p>